ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กระบี่ - นครศรีธรรมราช

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ - จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา