ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - นราธิวาส

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) - จุดจอดต้นไทร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา