ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ปัตตานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) - จุดจอด บ้านเจาะกือแย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา