ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ยะลา

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) - จุดจอด อ.เบตง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา