ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) - จุดจอดท่าเรือเฟอรี่(ดอนสัก)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา