ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - พิจิตร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) - สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา