ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ลำพูน

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) - จุดจอด อ.ป่าซาง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา