ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ลำพูน

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) - จุดจอดบ้านโฮ่ง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา