ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ลำพูน

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา