ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - อำนาจเจริญ

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) - จุดจอดลืออำนาจ(ทางแยก)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา