ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ปราจีนบุรี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา