ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - พิจิตร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - จุดจอดบ้านเขาทราย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา