ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ลำพูน

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - จุดจอดสันตับเต่า

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา