ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - อ่างทอง

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) - สถานีอ่างทอง (จุดจอดร่มไทร)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา