ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - จันทบุรี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - จุดจอด อ.ขลุง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา