ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร - ตราด

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) - จุดจอด อ.แหลมงอบ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา