ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กาญจนบุรี - นครปฐม

สถานี : จุดจอด อ.สังขละบุรี - จุดจอด หนองกระทุ่ม

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา