ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กาฬสินธุ์ - อยุธยา

สถานี : จุดจอดบ้านบัวขาว - ท่าวังน้อย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา