ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กำแพงเพชร - สุโขทัย

สถานี : จุดจอด ต.สลกบาตร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา