ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กำแพงเพชร - สุโขทัย

สถานี : จุดจอดพรานกระต่าย - จุดจอดบ้านท่าชัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา