ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กำแพงเพชร - อยุธยา

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อยุธยา

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา