ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กำแพงเพชร - อุทัยธานี

สถานี : สถานีคลองลาน - จุดจอด อ.ทัพทัน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา