ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : กำแพงเพชร - อุทัยธานี

สถานี : สถานีคลองลาน - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุทัยธานี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา