ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ขอนแก่น - กาฬสินธุ์

สถานี : จุดจอด อ.บ้านไผ่ - จุดจอด อ.สมเด็จ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา