ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ขอนแก่น - ปทุมธานี

สถานี : จุดจอดหนองสองห้อง - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา