ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ขอนแก่น - สระบุรี

สถานี : จุดจอดหนองสองห้อง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา