ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ขอนแก่น - อยุธยา

สถานี : จุดจอดหนองสองห้อง - ท่าวังน้อย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา