ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ขอนแก่น - ปทุมธานี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล - จุดจอดนวนคร

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา