ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชัยนาท - พิจิตร

สถานี : จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท - สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา