ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชัยนาท - ลำพูน

สถานี : จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท - จุดจอดบ้านโฮ่ง

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา