ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชัยนาท - ลำพูน

สถานี : จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา