ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชัยนาท - สุโขทัย

สถานี : จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา