ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชัยภูมิ - หนองบัวลำภู

สถานี : จุดจอดแก้งคร้อ - จุดจอดนาคำไฮ

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา