ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - สงขลา

สถานี : จุดจอด อ.หลังสวน - จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา