ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี - จุดจอดประจวบคีรีขันธ์

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา