ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - นครศรีธรรมราช

สถานี : จุดจอดบขส.ท่าแซะ - จุดจอดสิชล

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา