ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - สมุทรสาคร

สถานี : จุดจอดบขส.ท่าแซะ - จุดจอดมหาชัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา