ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - ยะลา

สถานี : จุดจอดสี่แยกปฐมพร - จุดจอด อ.ธารโต

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา