ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - ยะลา

สถานี : จุดจอดสี่แยกปฐมพร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา