ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - นครศรีธรรมราช

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ - จุดจอดบ้านหนองดี

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา