ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ชุมพร - สมุทรสาคร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่ - จุดจอดมหาชัย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา