ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ตรัง - กรุงเทพมหานคร

สถานี : จุดจอด ต.กะปาง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา