ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ตราด - ชลบุรี

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด - จุดจอด ร้านอาหารครัวไท

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา