ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ตาก - อยุธยา

สถานี : จุดจอด อ.สามเงา - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อยุธยา

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา