ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ตาก - ชัยนาท

สถานี : บ้านตาก - จุดจอด ทางแยกเข้า จ.ชัยนาท

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา