ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : ตาก - แพร่

สถานี : บ้านตาก - จุดจอดวังชิ้น

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา