ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : นครนายก - อุบลราชธานี

สถานี : จุดจอด ต.หินกอง - จุดจอดบุณฑริก2(ข้างร.ร.อนุบาลบุณฑริก)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา