ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : นราธิวาส - ประจวบคีรีขันธ์

สถานี : จุดจอดต้นไทร - จุดจอดทับสะแก(ร้านมาลี)

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา