ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : น่าน - อยุธยา

สถานี : จุดจอด อ.เชียงกลาง - สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อยุธยา

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา