ตารางเวลาเดินรถ บขส.

จังหวัด : น่าน - พิจิตร

สถานี : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน - จุดจอดบ้านเขาทราย

รถออกต้นทาง
เส้นทาง
มาตรฐาน
จำนวนที่นั่ง
ราคา